O nás - About Us


Peruánské naháče chováme od r.1996, kdy do naší rodiny přišla první peruánka Imelda z chovatelské stanice Elimar CS od p. E. Kolínské. Imeldě, kterou jsme přejmenovali na Nelu, bylo v té době již rok a půl. Nela si u nás rychle zvykla a jelikož přišla z velké smečky, byla ráda, že nyní je středem pozornosti pouze ona. Přesto jí ale společnost peruánů chyběla, což jsme poznali na výstavách, kde se nadšeně vrhala ke každému příslušníku svého plemene. Proto jsme také ze začátku na výstavy jezdili.

Rozhodli jsme se, že až bude mít Nela štěňátka, necháme si od ní fenku, pokud nějakou bude mít. V roce 1998 jsme odchovali první vrh peruánů. Měli jsme štěstí, ve vrhu byla jediná nahatá fenka Aša a dva chlupatí kluci. Aša měla tedy od začátku jistotu, že zůstane doma u mámy a my jsme konečně měli doma štěně peruána. Nela si Aši hleděla , stále jí opečovávala až do její dospělosti. Aša má velmi milou povahu, což oceňovali i rozhodčí na výstavách. Stojí spíše vzadu, nikam a nikomu se nevnucuje. To Nela vyžaduje pozornost i od lidí, které nezná.

V roce 2000 jsme Ašu nakryli krásným importovaným pejskem Dahn -Diamond vom Birkenzweig paní Fišerové. Narodilo se pět štěňátek, tři holé fenky, jeden holý a jeden chlupatý pejsek ( vrh " B " ). Hned nám bylo jasné, že jedna fenka opět zůstane doma. Nela se jen třásla , aby mohla také o štěňata pečovat. Jelikož Aša Nelu brala jako nejvyšší autoritu, tak jí to dovolila a pečovaly o štěňata společně. Bonie, která u nás zůstala, se stala mazánkem matky Aši i babičky Nely. Musela si nechat líbit jejich péči, která spočívala hlavně v neustálém čistění kůže. Nyní jsme měli doma již třetí generaci peruánů. Bonie má velmi kladný vztah k lidem a dává svou přízeň všem najevo. V roce 2002 měla Aša svá druhá ( a zároveň poslední ) štěňátka ( vrh " C " ). Bonie, které byl v té době 1 rok nechápala proč najednou nemůže ležet u ní v pelíšku, jak byla dosud zvyklá. Bonie si ale poradila. Jelikož je také tvrdohlavá, ležela vytrvale před pelíškem a čekala na svoji přiležitost. Asi pátý den si dodala odvahu a zacouvala pozadu do pelíšku k Aše a štěňatům. Babička Nela se přidala také a tak pečovaly o štěňata všechny tři. Bonie si s nimi opatrně hrála, Nela je čistila a Aša na to dohlížela. Z tohoto vrhu ( vrh " C " ) si vybrala dcera černou osrstěnou fenku Carmen.

V létě r.2003 se stala matkou i Bonie ( vrh " D " ). Narodilo se jí pět štěňat, která byla zajímavá tím, že každé mělo jinou barvu. Dvě nahé fenky, jedna osrstěná a dva nahatí kluci. Bonie si svá štěňata žárlivě střežila. Nechtěla k nim pouštět ani Ašu, ani Nelu. Až když byla štěňata větší, tak jim občas dovolila se na ně podívat. Od začátku se nám líbila hnědá fenka Dorita, která u nás nakonec zůstala.

V roce 2006 se stala poprvé matkou i Dorita Ina. Narodila se jí 4 štěňátka ( vrh " H " ). Zároveň s Dorkou měla svoje poslední štěňátka i Bonie. Bonie se narodilo 5 štěňátek ( vrh " G " ).

V červnu 2008 odešla do psího nebe naše Nela. Nikdy na ní nezapomeneme, byla naší první peruánkou. Stala se zakladatelkou chovu peruánských naháčů v naší chovatelské stanici. Byla dokonalou psí dámou. Bude žít dál v našich vzpomínkách a ve svých potomcích.

V létě 2008 měla Dorita Ina svůj druhý vrh. Narodilo se jí 8 štěňátek ( vrh " I " ). Nahaté fenky, jsme se ale nedočkali.

V roce 2009 jsme Dorku nakryli krásným nepříbuzným pejskem Agassi Milthon Bohemia, který má polovinu krve z Peru ( vrh " J "). Narodilo se 7 štěňátek. Měli jsme štěstí. Ve vrhu byli 3 holé fenky, 3 nahatí pejsci a 1 osrstěná fenka. Doma zůstala J´asa Im Hawa. Opět jsme měli doma čtyři generace peruánek, které spolu tvořily neoddělitelné společenství.

Po odchodu Nely ,která byla respektovanou vůdkyní smečky, se stala vedoucí fenou mírná Aša, která si své prvenství ve smečce nijak nevynucovala. Ostatní jí přirozeně respektovaly.

1.3.2012 jsme se museli rozloučit s naší první odchovanou peruánkou Ašou, na kterou nikdy nezapomeneme.

V únoru 2013 se stala matkou naše nejmladší Hawa. Narodilo se jí 6 krásných štěňátek- 3 nazí kluci, 2 nahé holčičky a 1 osrstěná fenka.

3.8.2015 odešla do psího nebe naše Bonie, která se dožila téměř 15. let! Bude se nám po ní velmi stýskat, nikdy na ní nezapomeneme.....

V červnu 2016 oslavila naše chovatelská stanice 20 let chovu peruánského naháče. Za 20 let jsme odchovali 12 vrhů. Na těchto vrzích se podílelo 8 matek: Imelda Elimar - vrh " A ", Aša Měsíční květina - vrh " B " a vrh " C ", Bonie Měsíční květina - vrh " D " a vrh " G " Měsíční květina, Carmen Měsíční květina - vrh " E ", Cornelia Měsíční květina - vrh " F ", Bellinda Měsíční květina - vrh " CH ", Dorita Ina Měsíční květina - vrh " H " , vrh " I " a vrh " J " a J´asa Im Hawa Měsíční květina - vrh " K ". Průměr na 1 matku je 1,5 vrhů. Tímto 12 vrhem jsme završili naši chovatelskou činnost a budeme se nadále věnovat naší Hawě a lidským mláďatům, našim vnoučatům.

17.7.2016 odešla za svými předky do psího nebe naše Dorinka. Její odchod byl nečekaný a rychlý a nebyli jsme na něj připravení. Doma nám zůstala poslední peruánka Hawa , která se bude muset naučit být jedináčkem. Rozmazlují jí naše vnoučata, které velmi miluje.

Chov peruánských naháčů byl pro nás pouze velkým koníčkem a radostí. Našim štěňátkům jsme věnovali maximální péči a nové majitele jsme vybírali s velkou starostlivostí . Měli jsme velké štěstí , že naše štěňátka našla dobré domovy, které až na 1 vyjímku nemusela za svůj život měnit. Preferovali jsme zájemce, kteří si pořizovali peruánka pro radost a neměli dopředu výstavní ani chovatelské ambice. K výstavám se dostali později a pokud zjistili, že to jejich svěřence baví, absolvovali s některými buď jen několik výstav,nebo s nimi začali jezdit na výstavy a získávali řadu šampionátů.Odchovaní peruáni z naší chovatelské stanice získali 7x titul Interšampiona, 7x titul Českého šampiona,3x titul Slovenského šampiona, 7x Polského šampiona,10x titul Českého junior šampiona,1x titul Slovenského junior šampiona,10x titul Klubového šampiona,1x titul Švédského šampiona, 1x titul Belgického šampiona,1x titul Holandského šampiona , 1x titul Světového vítěze 2006 a řadu dalších. atd. Našim peruánkám jsme věnovali veškerý volný čas a vše se podřizovalo jejich potřebám.


We breed Peruvian hairless dogs from year 1996, when to our family came first Peruvian Imelda from kennel Elimar CS from Mrs. E. Kolinska. Imelda, which was renamed on Nela, was at that time already one year and a half old. Nela quickly adopt at our family because she came from big pack. She was like, that now’s cynosure only she. Nevertheless her but society Peruvian absent of, which we are identified on dog show, where heart and hand slung to everyone member of her breed. We decided, when will have Nela puppies, keep from her hairless bitch, if some will have.

In the year 1998 we had first litter Peruvian. We were happy, in our the first litter was naked bitch Asa and two coated nippers. Asa had then from the start certainty, that stay at home near mummy and we’re at last have in puppy Peruvian. Nela seeks Asa, all the time Nela took care about her adulthood. Asa has very kind character, which appreciate and arbitrators on dog shows. She stands rather at the back, nowhere and to anyone non intrusion. Nela claim attention from people, which doesn’t know.

When was Asa two and half-year old, we decided to find bridegroom for her. Managed to us wrinkle till then breeder unused male dog Dahn-Diamond vom Birkenzweig of lady Fiserova. Asa had five puppies, three hairless bitch, one hairless and one coated male puppies. At once to us was clear, that one bitch again stay at home. Nela only shook, to she could have take care about puppies too . Since Asa Nelu takes like highest authorities, so her it allow and tend puppies both. Bonie, which at our place stay, become pet of mother Asa and grandmother too. She had to let like their care, which consist largely in all the time clean-out leather of Bonie. Now we have in already third generation Peruvians.

Bonie has very positive reference to people and gives his favor to all out. When Bonie was one year old , Asa had again puppies. Bonnie misunderstand why all of a sudden cannot lie by Asa in same bed, how was till this time used. Bonie but advised. Since is also pig-headed, camp lastly before Asa´s bed and wait for its possibility perhaps fifth day encourage and back in arrears to the bed to Asa and puppies. Grandmother Nela added too so tend pupies all three. Bonie with them carefully play, Nela cleans puppies and Asa all monitore. Our daughter choose one puppy-black with hairs bitch Carmen.

Summers r.2003 become mother from Bonie. She had five puppies, which be of interest by, that every have other colors. Two hairless bitch, one coated and two hairless male puppies. Bonie its puppies jealous watch. She did not allow towards them mould nor Asu, nor Nelu. Only when were puppies bigger, so they sometimes allow on them look. From the start to us liked brown bitch Dorita, which at our place in the end stay. She Was our butch at that moment. We shall already four generation Peruvian, which together forms inseparably company. To all head oldest Nela, which all respect.

Dorita Ina became mother at year 2006. She had 4 puppies (litter "H"). At the same time Bonie had last her puppies (litter "G"). She had 5 puppies.

At June 2008 our Nela came to dog haven. We never forget. She was our first Peruvian and she was founder of our kenel Mesicni kvetina (Moon flower). She was perfect dog lady. She shall live in her descendants. Asa became new leader of our pack.

Dorita Ina had again puppies at summer 2008 . She had 8 puppies (litter "I"). She did not have hairless female.

At year 2009 Dorita was again pregnant. Father was Agassi Milthon Bohemia. He has half of his blood from Peru (litter "J"). Dorita had 7 puppies. We chose for us brown puppy J´asa Im Hawa, she stayed at home. We had again 4 generation of Peruvians at home.

At 1.3.2012 Asa went to dog haven too. We hope she shall meet her mother Nela there. Asa was our first puppy of our kenel Mesicni kvetina. We cannot also forget.

Hawa became mother at february 2013. She had 6 puppies. Father was Jatun Patay Pazzda.

3.8.2015 Our Bonie cames to dog haven.We cannot forget for her.


In June 2016 our kennel Mesicni kvetina celebrated the 20.th anniversary breeding of peruvian hairless dogs. Our 8 mothers had 12 litters. It is average 1,5 litters of each mother.

Imelda Elimar was mother of litter "A", Asa Mesicni kvetina was mother of litter "B" and "C", Bonie Mesicní kvetina of litter "D" and "G", Carmen Mesicni kvetina of litter "E", Cornelia Mesicni kvetina of litter "F", Bellinda Mesicni kvetina of litter "CH", Dorita Ina Mesicni kvetina of litter "H" and litter "I" and J´asa Mesicni kvetina of litter "K".

This the 12th litter was last litter. We finished breeding of our kennel Mesicni kvetina.

Our kennel has 7 Interchapions, 7 Czech champions, 3 Slovak champions, 7 Polish champions, 10 Czech junior champions, 1 Slovak junior champion, 10 Club champions, 1 Swedish champion, 1 Belgium champion, 1 Nederland champion and 1 World winner 2006 and other champions. We got maximum to our peruvians. We love this breed.

17.7.2016 Our Dorita Ina Mesicni kvetina went to dog haven. She made us happy all her life. We cannot forget for her.


Copyright (c) 2012 - 2015 Alena Jankovská